Tlak

Senzor NG 1

7.49 °C
0.892 bar

Historická data
+

Tlak

Senzor NG 2

8.53 °C
0.922 bar

Historická data
+

Teplota

Zatížení E2

13,62 °C

Historická data
+

Teplota

Zatížení E1

14,75 °C

Historická data
+

Teplota

Capacitor Bank

16,75 °C Bosc 1 /
16,93 °C Bosc 2

Historická data
+

Tlak

Senzor NG 1

7.49 °C
0.892 bar

Historická data

Tlak

Senzor NG 2

8.53 °C
0.922 bar

Historická data

Teplota

Zatížení E1

14,75 °C

Historická data

Teplota

Zatížení E2

13,62 °C

Historická data

Teplota

Capacitor Bank

16,75 °C Bosc 1 /
16,93 °C Bosc 2

Historická data

O nanosatelitu

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nesciunt nisi tempore minima ipsa aliquam cum magni dignissimos libero. Alias delectus perspiciatis, porro repellat libero obcaecati enim eum expedita amet unde?

BDSAT

Tlak

Naše snímače nové generace (NG) měříc v rámci mise BD SAT tlak v uzavřené komůrce. Tento tlak se neustále dynamicky mění. Když na satelit svítí slunce, tlak stoupá a naopak ve stínu Země zase klesá. Abychom mohli vyhodnotin přesnost a stabylitu snímačů, sledujeme dlouhodobě hodnoty měřeného tlaki v teplotním rozsahu 0 až +45°C. Právě v takovém intervalu se měří teplota snímačů na nerezové desce sloužící jako kolektor.

Čekali jste extrémnější kolísání teplot? My pravděpodobně také. Relativně malý rozsah teploty je způsoben tím, že BDSAT obíhá na nízké oběžné dráze Země ve výšce 550 km, kdy jeden oblet trvá asi 94min. Z toho je BD SAT na slunci přibližně 60 minut a zbývajících 34 minut ve stínu. To jsou docela krátké intervaly a tím pádem se satelit nestihne ani moc ohřát, ani moc zchladit.

Poslední update

2023.09.21 22:09:24

BDSAT

BDS program

V palubním počítači existuje několik měřících funkcí, které slouží k ověření našich exporimentů. Tyto funkce spouštíme dle potřeby při přeletu satelitu nad naší pozemní stanicí. Informace uvedené výše nám prozrazují, jaká funkce je právě nastavena, zda mají experimenty napájení a jestli program právě běží nebo čeká na další interval, ve kterém provede měření.

BDSAT

Teplota

Pro ovládání a měření našich experimentů, tedy snímačů tlaku a banky superkapacitorů, byly vytvořeny speciální elektroniky obsahující odolné a pro vesmír kvalifikované součástky. Kvůli zvýšení spolehlivosti a možnosti srovnání je měřicí systém v satelitu hned dvakrát. Jedná se o dvě identické elektroniky. Abychom měli jistotu, že vše funguje normálně a nedochází např. k přehřívání, sledujeme teplotu těchto elektroník hned na několika místech.

V satelitu jsou implementovány dvě banky superkapacitorů! Jedna banka je zalita speciální hmotou, která chránila banku před vlivem vibrací a přetížení behem letu rakety Falcon 9. U druhé banky byla tato ochrana zajištěna pomocí mechanických přepážek. Abychom mohli srovnávat a ověřovat vliv zalévací hmoty na činnost banky během mise, dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme jejich teploty.

Loading...